PLUSGIRO: 478 62 38–8

BANKGIRO: 326-4298

SWISH: 123 184 99 67

Om Swazihjälpen

Swazihjälpen har sedan 1991 på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förmedlat hjälp till Södra Afrika. Genom de direkta kontakter som Ingela och Yngve Kalin etablerade under sina 10 år i Swaziland/Eswatini finns en kanal direkt till människor som lever för oss under ofattbara umbäranden. Kostnaderna för administration är minimala genom att allt arbete utförs ideellt. Gåvorna som kommer in är inte ett resultat av speciella insamlingskampanjer utan genom att informationen sprids från person till person.

Bli medlem

De medel som samlas in fördelas mellan kyrkor och organisationer som arbetar med utsatta barn och vuxna, skolavgifter, rehabilitering av funktionshindrade, hemsjukvård och matprogram. Bidrag lämnas också till lutherska kyrkans ordinarie arbete (ELCSA-ED).

Medlem i föreningen Swazihjälpen blir man genom att sätta in 100 kr på föreningens Bank- eller PlusGiro eller via Swish. Var noga med att uppge namn och mejladress.

Verksamhet

Verksamheten i Swaziland/Eswatini är uppbyggd med två lokala ombud, Gill & Ton Vriend i Mbabane, som på frivillig basis fungerar som kontaktpersoner. De har ett stort kontaktnät med flera små organisationer, som utför ett betydelsefullt arbete för att hjälpa de mest utsatta. Swaziland/Eswatini är ett av de länder i världen där HIV/AIDS pandemin slagit till hårdast. Man beräknar att närmare 26 procent av befolkningen bär på viruset. Många barn är svårt drabbade. Vissa siffror talar om 90 000 föräldralösa barn av en befolkning på 1 miljon. Men också många kvinnors situation är prekär och fattigdomen på landsbygden är stor. De som tidigare kämpat med fattigdom och handikapp drabbas dubbelt p.g.a. AIDS-epidemin.